Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
Ergis ID: 18

Kořenov

powiększyć obrazek: Kořenov * Karkonosze
mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Polubný, Příchovice, Jizerka, Rejdice

Kod pocztowy: 468 49
Liczba mieszkańców: ca. 1068
Wysokoœć nad poziomem morza: 725 m nad poziomem morza


www.korenov.cz

Miejscowoœć jest członkiem zwišzku:
Karkonosze - Zwišzek Miast i Gmin

Horská rekreační obec na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Obec Kořenov vznikla v roce 1960 sloučením částí dosud samostatných obcí Polubný a Příchovice s osadou Rejdice a Jizerka, patřící obci Bílý Potok v okrese Frýdlant. Jméno obec dostala podle místní části Kořenov (Wurzelsdorf), obce Polubný. Nejstarší písemnou zmínku o této oblasti máme z r.1577, kdy jsou udělovány jisté svobody majiteli skelné hutě v Rejdicích. Zajímavostí obce Kořenov je, že nemá ani m2
katastrálního území - k.ú. jsou Příchovice, Rejdice, Jizerka a Polubný. Obec se rozkládá na rozloze 55,67 km2 a má v současné době něco málo přes 1000 stálých obyvatel, díky turistickému ruchu se v sezóně toto číslo několikrát zvětší. Z Tanvaldu do Kořenova vede 12 km dlouhá ozubicová železniční tra, jediná v ČR. Místní zajímavostí je "Hnojový dům" na Jizerce, obývaný známým cestovatelem, horolezcem a přírodovědcem panem Gustavem Ginzelem.