Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
Ergis ID: 35

Špindlerův Mlýn

powiększyć obrazek: Špindlerův Mlýn * Karkonosze
powiększyć obrazek: Špindlerův Mlýn * Karkonosze
 
powiększyć obrazek: Špindlerův Mlýn * Karkonosze
mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Kod pocztowy: 543 51
Liczba mieszkańców: ca. 1300
Wysokoœć nad poziomem morza: 716 m nad poziomem morza


www.mestospindleruvmlyn.cz

Miejscowoœć jest członkiem zwišzku:
Karkonosze - Zwišzek Miast i Gmin

Dzisiejsze centrum Špindlerovego Mlýna znajduje się u zbiegu Łaby i Dolskiego potoku na wysokoœci 710 m n. p. m. Miasto liczy ok. 1300 stałych mieszkańców. Wyjštkowe warunki klimatyczne i urozmaicona górska przyroda sprawiły, że Špindlerův Mlýn stopniowo wyrósł na jeden z najważniejszych i najpopularniejszych oœrodków turystycznych w Republice Czeskiej. Szerokie możliwoœci uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku sš głównymi walorami, dzięki którym Špindlerův Mlýn stał się miejscem odwiedzanym o każdej porze roku. Špindlerův Mlýn to nie tylko idealne miejsce dla wszystkich zimowych dyscyplin sportowych (przede wszystkim narciarstwa), stwarza też wyjštkowo szerokie możliwoœci uprawiania turystyki górskiej, jazdy na rowerach górskich, a także dla sportów wodnych. Na goœci czekajš dziesištki obiektów noclegowych i gastronomicznych, mile zaskoczy Cię wysoki poziom usług.

Historia:
Pierwsza wzmianka o obecnym mieœcie pochodzi z pierwszej połowy XVI wieku, gdy w Sv. Petrze wydobywano srebro. W roku 1784 było tu tylko pięć domów, młyn i leœniczówka. Osada ta nosiła nazwę Spaltenbauden, a to dlatego, że drwale dostawali jako deputat za każdy dzień jedno polano (po niemiecku Spalte). W historii Špindlerovego Mlýna, który pod koniec XVIII wieku był jeszcze mało znanš osadš, w szczególny sposób zapisał się dzień 13 lipca 1793 roku, kiedy to cesarz Franciszek II zezwolił na budowę drewnianego koœciółka. Zastšpił on starš kapliczkę i został poœwięcony œw. Piotrowi. W roku 1807 wybudowano stojšcy do dziœ koœciół murowany.