Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
Ergis ID: 42

Úpice

mapa szczegółowa
mapa szczegółowa
 

Kod pocztowy: 542 32
Liczba mieszkańców: ca. 6052
Wysokoœć nad poziomem morza: 337 m nad poziomem morza


www.upice.cz

Město Úpice se nachází v severovýchodních Čechách 14 km jihovýchodně od města Trutnova a 20 km severozápadně od města Náchoda. Město se prostírá po obou březích řeky Úpy v roklinatém údolí lemovaném výšinou "U lipek" a lesy Svobodným, Milešovkou, Velbabou, Skalkou, Dlouhými Záhony a Rtyňkou. Rozloha katastru je 1530 ha. Řeka Úpa protéká městem od západu ve vypjatém oblouku k jihu. Na pravém břehu ústí do Úpy potok Radečka, na levém potok Rtyňka. Podle posledního sčítání lidu uskutečněného v roce 2001 žilo v Úpici 5.975 obyvatel.