Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
szlak pieszy
Ergis ID: 599

Harrachova cesta

powiększyć obrazek: Harrachova cesta * Karkonosze
powiększyć obrazek: Harrachova cesta * Karkonosze
powiększyć obrazek: Harrachova cesta * Karkonosze
powiększyć obrazek: Harrachova cesta * Karkonosze

Špindlerův Mlýn Bílý most v centru - Špindlerův Mlýn Labská bouda

mapa szczegółowa

Doporučená turistická trasa Správy KRNAP
(V zimě jen po přítok Pudlavy (4km), dál je cesta uzavřena!)

Cestu Labským dolem zřídil v r.1879 hrabě Harrach a mohli bychom ji tak nazvat cestou za historií ochrany přírody v Krkonoších nebo "cestou ledovců". Provázet nás budou největší česká řeka Labe, stopy po činnosti ledovců i vzpomínky na první krkonošské ochranáře.

Z centra Špindlerova Mlýna po modrém značení k Dívčím lávkám jdeme po asfaltové cestě. Z Dívčích lávek k Dvorskému potoku. Začínáme v místech, kde kdysi končil pětikilometrový ledovec, který důl vymodeloval. Cesta mírně stoupá po pravém břehu Labe, jež se po 1 km setká s levobřežním přítokem - Medvědím potokem. Kousek nad ústím potoka je patrná asi 20 m vysoká moréna (suová vyvýšenina nahrnutá ledovcem). Pak cesta Labe přejde a sleduje jej z druhé strany. V místě, kde překročíme Dvorský potok, se na protější straně zvedá svah Krkonoše. Nad námi je starý pralesovitý porost. Zde byla r.1904 zřízena 1.krkonošská rezervace- Strmá stráň.

Od ústí Dvorského potoka k ústí Pudlavy a k Labským jámám. U dalšího přítoku - Pudlavy končí cyklistická a lyžařská trasa "Buď fit". Ve svazích nalevo od nás začínají lavinové dráhy. Labský důl je na ně z krkonošských údolí nejbohatší - napočítáme jich tu 11. POZOR!!! Dál je proto v zimě cesta uzavřena!

V létě nás cesta vede dál pod trojicí Labských jam - Harrachovou, Pančavskou a Navorskou.

Pod Labskými jámami k Labské rokli. Stoupání je strmější, procházíme loučky s vlhkomilnou prameništní vegetací a ve chvílích odpočinku si můžeme prohlédnout dvousetmetrové srázy všech tří jam. Za Harrachovou jámou se odchýlíme od Labe, které v těchto místech začíná meandrovat (místo přímého toku si v žulovém podkladu, který je zde silně zvětralý a hlinitý, hloubý zákruty). Nejvíce nás asi zaujme Pančavská jáma s Pančavským vodopádem, spadajícím do hloubky 250m, a s Schustlerovou zahrádkou. Zde překročíme hranici 1.zóny Krnapu - to je území nejpřísněji chráněné, a my bychom od této chvíle neměli vstupovat mimo značené cesty. Pod dobře vyvinutým karem Navorské jámy projdeme k Labské rokli.

Labskou roklí k Labské boudě. Překročíme Labe a stoupáme příkrou klikatou pěšinou mezi Navorskou jámou vlevo a Labskou roklí napravo. Vystoupme k Labské boudě. Vznikla v r.1830 pro turisty (na rozdíl od většiny krkonošských bud, které byly zrpvu zakládány jako zemědělské usedlosti). R.1965 vyhořela, o 10 let později byla otevřena současná stavba, která bohužel do horské přírody nezapadá (stavělo se ve státní přírodní rezervaci, dnes jsme v 1. - nejcennější - zóně Krnapu). Vpravo je 45 m vysoký Labský vodopád (15) - r. 1859 na něm byla vybudována stavidla (majitelé boudy tak zvyšovali jeho mohutnost a tedy turistickou atraktivitu.)

Kam dál? Od Labské boudy se můžeme vrátit buď zeleně značenou cestou přes Martinovu boudu, nebo červeně značenou Bucharovou (10km) do Špindlerova Mlýna.

Długoœć8.7 kmStopień trudnoœci4
Przewyższenie520 mTechnika3
Maksymalna wysokoœć1300 mKrajobraz5
Minimalna wysokoœć780 mFunfactor4