Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzających
Liczba zwiedzających

O regionie


O regionie

lista zdjęć lista zdjęć
(znaleziono: 2 z 95 pozycji w kategorii: O regionie)

Ergis ID: 2

Klimat

powiększyć obrazek:  * Karkonosze

Ze względu na klimat należą Karkonosze do strefy klimatu umiarkowanego z typową zmianą pór roku. Ich grzbiety stanowią najwyższą przeszkodę przypływu wilgotnego oraz zimnego powietrza od Atlantyku, co powoduje wielkie mnóstwo opadów oraz niskie temperatury.

Średnia roczna temperatura wynosi na szczytach gór około 0°C a około 6°C pod górami. U podnoża Karkonosz wynoszą opady roczne mniej więcej 800 mm, na grzbietach aż 1400 mm. Śnieg trzyma się około siedmiu miesięcy w roku, mniej więcej od połowy października do połowy maja. Średnia wysokość pokrywy śnieżnej wynosi 150 - 200 cm. W Karkonoszach znajduje się około 50 torów lawiny.

Ergis ID: 55

Stopnie zagrożenia lawinowego

powiększyć obrazek:  * Karkonosze
powiększyć obrazek:  * Karkonosze

1 mały (nieznaczny): Pokrywa śniegowa jest na ogół utrwalona i stabilna (związana). Wyzwolenie lawiny jest możliwe na bardzo niewielu skrajnie stromych stokach, tylko przy dodatkowym dużym obciążeniu***. Na ogół bezpieczne warunki dla wędrówek.

2 umiarkowany: Pokrywa śniegowa jest tylko na niektórych* bardziej stromych stokach umiarkowanie stabilna, na ogół jednak wystarczająco utrwalona. Wyzwolenie lawiny możliwe przede wszystkim na określonych** bardziej stromych stokach, tylko przy dodatkowym dużym obciążeniu***; nie należy się spodziewać samorzutnego schodzenia większych lawin. Korzystne warunki dla wędrówek pod warunkiem uwzględnienia lokalnych rejonów** zagrożeń.

3 znaczny: Na wielu* stromych stokach pokrywa śniegowa jest utrwalona tylko umiarkowanie lub słabo. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu dodatkowym*** przede wszystkim na określonych** stromych stokach; od przypadku do przypadku możliwe jest samorzutne schodzenie średnich bądź także pojedynczych dużych lawin. Poruszanie się wymaga doświadczenia oraz posiadania zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji; obszar możliwości poruszania się zostaje ograniczony rejonami** zagrożeń.

4 duży: Pokrywa śniegowa jest słabo utrwalona na większości* stromych stoków. Wyzwolenie lawin jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu dodatkowym*** na większości** stromych stoków; od przypadku do przypadku możliwe jest samorzutne schodzenie wielu średnich rozmiarów lawin, niejednokrotnie również dużych lawin. poruszanie się wymaga dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji; obszar możliwości poruszania się ulega bardzo znacznemu ograniczeniu.

5 bardzo duży: pokrywa śniegowa jest na rozległym obszarze słabo utrwalona i w znacznym stopniu chwiejna. Należy spodziewać się samorzutnego schodzenia wielu dużych lawin, także na terenach o umiarkowanej stromiźnie. Poruszanie się jest na ogół niemożliwe.

Objaśnienia:
* Bliższe dane zawiera raport (komunikat) lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).
** Wskazania w aktualnym raporcie (komunikacie) lawinowym.
*** Obciążenie dodatkowe:
- duże, np. grupa poruszająca się bez zachowania między nimi odstępów,
- małe, np. samotny piechur.

 
Proponujemy
pict: Śnieżka - Pec pod Sněžkou

Śnieżka

Pec pod Sněžkou
Proponujemy
pict: Úpská rašelina (Torfowisko Upy) - Pec pod Sněžkou

Úpská rašelina (Torfowisko Upy)

Pec pod Sněžkou
Proponujemy
pict: Ciekawska uliczka - Jilemnice

Ciekawska uliczka

Jilemnice