Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzających
Liczba zwiedzających
zabytek historyczny, klasztor
Ergis ID: 2

Klasztor Augustiański

powiększyć obrazek: Klasztor Augustiański * Karkonosze
powiększyć obrazek: Klasztor Augustiański * Karkonosze
 
powiększyć obrazek: Klasztor Augustiański * Karkonosze
mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Klasztor Augustiański w Vrchlabiu został założony w roku 1705 przez Maxmiliana z Morzinów. Po jego śmierci kontynuował pracę nad kościołem jego brat Václav. Aczkolwiek budowę barokowego klasztoru z pierwiastkami klasycyzmu - według projektu austriackiego architekta Mateusza Auera - skończono już w roku 1725, klasztorny kościół został poświęcony dopiero 27 września 1733 r. przez biskupa Mauryciusza Adolfa Karola z Pharsalu.
W byłym reprezentacyjnym budynku konwentu znajduje się dzisiaj przyrodnicza oraz historyczna ekspozycja muzeum Karkonoszy.

Husova 213
543 01 Vrchlabí
Telefon: (+420) 499 456 704