Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzajšcych
Liczba zwiedzajšcych
organizace
Ergis ID: 1298

Správa KRNAP

powiększyć obrazek: Správa KRNAP * Karkonosze
powiększyć obrazek: Správa KRNAP * Karkonosze
 
powiększyć obrazek: Správa KRNAP * Karkonosze
mapa szczegółowa
mapa szczegółowa

Příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí ČR. Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně výchovnou činnost; současně zajištuje potřebnou péči o lesní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Člení se na 5 samostatných odborů: odbor ochrany přírody a informatiky, odbor péče o les, odbor správní správy, odbor práce s veřejností a odbor ekonomický. Podrobné informace o všech činnostech Správy KRNAP obsahuje periodicky vydávaná Ročenka Správy KRNAP.

Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Telefon: (+420) 499 456 111
Fax: (+420) 499 422 095
Email: 
www.krnap.cz