Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzaj¹cych
Liczba zwiedzaj¹cych
górskie pogotowie ratunkowe, telefon alarmowy
Ergis ID: 844

Górskie pogotowie ratunkowe Luèní bouda

mapa szczegó³owa
mapa szczegó³owa
Luèní bouda 2
542 21 Pec pod Snìžkou
Telefon: (+420) 499 736 219
www.horskasluzba.cz/go.php?p=304