Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzaj¹cych
Liczba zwiedzaj¹cych
górskie pogotowie ratunkowe, telefon alarmowy
Ergis ID: 845

Górskie pogotowie ratunkowe Pomezní boudy

mapa szczegó³owa
mapa szczegó³owa
Horní Malá Úpa 128
542 27 Malá Úpa
Telefon: (+420) 499 891 233, (+420) 606 157 935
www.horskasluzba.cz/go.php?p=304