Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzających
Liczba zwiedzających
trasa dla rowerów górskich
Ergis ID: 904

Szlak Ducha Gór

powiększyć obrazek: Szlak Ducha Gór * Karkonosze
powiększyć obrazek: Szlak Ducha Gór * Karkonosze
powiększyć obrazek: Szlak Ducha Gór * Karkonosze
powiększyć obrazek: Szlak Ducha Gór * Karkonosze
powiększyć obrazek: Szlak Ducha Gór * Karkonosze

Vrchlabí Náměstí - Vrchlabí Náměstí

mapa szczegółowa

Po włościach Karkonosza
[63km/1775m; MTB]

Od niepamiętnych czasów wierzono, że nad Karkonoszami
panuje Duch Gór, zwany Liczyrzepą oraz Karkonoszem. Podobno
ukrywa się on w Obřím – czyli olbrzymim – dole, ciemnej dolinie pod
Śnieżką. Drażni podróżnych, broni biedaków i uczciwych ludzi przed
chciwcami, a kiedy ma zły humor, posyła niepogodę. I najważniejsze
– dba o rośliny i zwierzęta, żeby powodziło im się w jego królestwie
i żeby nikt nie wyrządził im krzywdy. Karkonosz dobrze opiekuje się
swoim gospodarstwem, tylko ci ludzie czasem przeszkadzają... Nasz
szlak prowadzi przez jego królestwo. Oczywiście zajrzymy tylko tam,
gdzie władcy nie będzie to przeszkadzać. Chodźmy więc i miejmy
oczy otwarte!
Idąc w górę, zwróćmy uwagę na zmiany w otaczającej nas
przyrodzie. Ludzkim zwyczajem jest segregowanie i zaszeregowywanie,
roślinność dzielimy więc na piętra, w zależności od wysokości.
Karkonosz wszystko dobrze przemyślał – wie, że u podnóża gór i w
dolinach powodzi się drzewom liściastym (upodobał sobie zwłaszcza
buki) – jest to tzw. regiel dolny. Wyżej, na stokach, rosną bardziej
wytrzymałe świerki – jest to regiel górny, na górze zaś, na płaskich
szczytach, gdzie wieją zimne wiatry, a gleba bywa podmokła, powodzi
się kosodrzewinie, trawom i torfowcom (piętro subalpejskie). A kiedy
na najwyższych szczytach, usianych kamieniami, uda się utrzymać
jakiejś kępce trawy, mchu, czy porostu (piętro alpejskie) – Duch Gór
jest szczęśliwy. Nad tym wszystkim wznosi się majestatyczna Śnieżka
– w ostatnim okresie zlodowacenia wyrzeźbiona na kształt stożka. Po
stronie północnej do dziś zobaczyć można polodowcowe moreny i
jeziora, pamiątką po lodowcu są też płaskie szczyty przypominające
skandynawską tundrę. I chyba dlatego do dziś żyją tu niektóre rośliny
i zwierzęta Północy (tzw. relikty polodowcowe), np. malina moroszka
albo śpiewający ptasi klejnot – podróżniczek. Oba te gatunki znaleźć
można w Karkonoszach – albo 1000 km dalej na północ.
Ale jeśli zdecydujemy się na wizytę w najbardziej strzeżonych
przez Karkonosza miejscach, musimy zostawić rowery w domu
i wyruszyć pieszo. Ma on swoje ogródki, w których hoduje rzadkie
gatunki ziół... Są one jednak dobrze ukryte przez wzrokiem ludzi,
znają je tylko najbardziej wtajemniczone zielarki.

Długość62.1 km
Czas trwania04:30 h
Przewyższenie1775 m
Maksymalna wysokość1360 m
Minimalna wysokość480 m