Krkonoše
    
 
Liczba zwiedzających
Liczba zwiedzających
trasa dla rowerów trekkingowych
Ergis ID: 908

Trasa PGR-owska

powiększyć obrazek: Trasa PGR-owska * Karkonosze
powiększyć obrazek: Trasa PGR-owska * Karkonosze
 
powiększyć obrazek: Trasa PGR-owska * Karkonosze
powiększyć obrazek: Trasa PGR-owska * Karkonosze

Vrchlabí Náměstí - Vrchlabí Náměstí

mapa szczegółowa

Po wiejskim asfalcie
[40km/691m; Trek]

Już tylko najstarsza generacja pamięta, czym były w komunizmie
spółdzielnie rolno-produkcyjne. Niewielu pamięta, czym były
państwowe gospodarstwa rolne... Były to dwie formy socjalistycznej
gospodarki rolnej administrowane przez państwo lub spółdzielnię.
Istnieje wiele książek i filmów dotyczących wcielania prywatnych
rolników w te “kołchozy” w latach 50. XX w. Rolnicy oddać musieli
– często niedobrowolnie – gospodarstwa od wieków będące w
posiadaniu ich rodzin, następnie łączono je jako wspólną własność
spółdzielni. Opiekę nad nimi sprawowali od tej pory częstokroć
amatorzy bez kwalifikacji, ale za to o słusznej linii politycznej.
Gospodarstwa te działały źle i rozrzutnie, np. wiele dróg
dojazdowych prowadzących na pola pokrywano wysokiej jakości
asfaltem. Dziś pozostały nam po nich idealne ścieżki rowerowe z
pięknymi widokami. W podkarkonoskich rejonach prowadzą one
zazwyczaj od szosy w jednej dolinie do szosy w dolinie sąsiedniej. Nie
przestraszmy się – często zaczynają się lub kończą na terenie byłego
gospodarstwa rolnego czy spółdzielni!
Nasza trasa prowadzi po niektórych takich ścieżkach. Zaczniemy
od tzw. Rumowki, łączącej górne Vrchlabí i Lánov. Złośliwi twierdzą,
że nazwa pochodzi od nazwy alkoholu pitego przez wracających z
gospody kierowców.
Inna ścieżka zaprowadzi nas na skrzyżowanie z 8-kilometrowym
wyciągiem transportującym kamienie z kamieniołomu w dolinie Černy
Dul do zakładów wapienniczych w Kunčicach. Zobaczymy szerokie
asfaltowe lądowisko dla samolotów do rozsiewania nawozów. Chyba
najpiękniejsze widoki na góry otwierają się jednak z drogi, która
prowadzi między Arnultovicami a Prosečnym. Widać stąd między
innymi Śnieżkę.

Długość39.8 km
Czas trwania02:30 h
Przewyższenie691 m
Maksymalna wysokość650 m
Minimalna wysokość400 m